Rioolbeheer

RioolZorg neemt u de rioolbeheerwerkzaamheden uit handen door middel van uitvoering van die taken op afstand en/of door tijdelijke detachering.

Rioolmakelaar

Als intermediair brengt RioolZorg de juiste partijen bij elkaar met betrekking tot alle werkzaamheden aan het rioleringsstelsel; van advies tot onderhoud, van bestek tot uitvoering.

Digitaliseren inspectievideo's

Het laten digitaliseren van videobanden met rioolinspecties levert u veel gebruiksgemak op. Allereerst kunt u hierdoor namelijk de betreffende inspecties terugzien in uw beheersoftware. Tevens kunt u gericht het deel van de inspecties bekijken waar u naar op zoek bent, zonder een hele videoband te moeten bekijken.

Controleren rioolinspecties

Inspecteren is noodzakelijk om het rioolstelsel goed te kunnen beheren. Zowel bij het inspecteren als bij het nemen van maatregelen gaat veel geld om. Des te meer reden om daar voldoende aandacht aan te besteden, en om kwaliteit te verlangen van het inspectiebedrijf. Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier voor de tekst van de lezing van Dhr. Moons op de Vakbeurs Riolering 2007.

Structurering en actualisering inspectiegegevens

Het is van belang voor uw planning en uitvoering dat u beschikt over een up-to-date beheerbestand. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Ook schrikken wij van de missers die in de SUF-bestanden aanwezig zijn en maken voor u die bestanden werkend en compleet. Wilt u daarbij ook nog veel tijd besparen, dan zetten wij alle inspectiegegevens gestructureerd over op een externe harde schijf.