Structurering en actualisering inspectiegegevens

PDF - Structurering en actualisering inspectiegegevens

Elke gemeente heeft veel rioolinspectiegegevens. De meeste inspecties staan op DVD, oudere op videobanden. Wij schrikken van de missers die in de SUF-bestanden aanwezig zijn. Belangrijk is dat de gegevens probleemloos en efficiënt te benaderen zijn met de beheersoftware.

Bij RioolZorg B.V. behoort het actualiseren en structureren van inspectiegegevens tot de belangrijkste bezigheden.

Controleren rioolinspecties

PDF - Controleren rioolinspecties

Steeds meer gemeenten laten jaarlijks een vast percentage van het rioleringsstelsel reinigen en inspecteren. Dat is een goede zaak.

Echter daarna komt het verwerken en beoordelen van de ter beschikking gekomen informatie. Zowel bij het inspecteren als bij het nemen van maatregelen gaat veel geld om. Des te meer reden om daar voldoende aandacht aan te besteden.

Algemene folder

PDF - Algemene folder

RioolZorg BV is een dienstverlenende onderneming, gericht op het ondersteunen van eigenaren van rioleringssystemen.

Samen met onze klanten en met behulp van de modernste beheer– en planningstools, bouwen wij aan een opvallend vernieuwende rol in de rioleringswereld.

Digitaliseren inspectievideos

PDF - Digitaliseren inspectievideos

De laatste jaren worden opnames van rioolinspecties door inspectiebedrijven aangeleverd op DVD. Hierdoor zijn de bestanden in te voeren in de te gebruiken software voor rioolbeheer.

Voorheen werd dit op een videoband gedaan. Deze banden worden door de omslachtige manier van bekijken bijna nooit meer geraadpleegd.