73602_0002

Juridisch advies

Rioolbeheer moet passen in het beleid en de strategie van de gemeente. Het moet aansluiten bij het beleid van de hogere overheden (waterschap, provincie, rijk en Europa). Het moet politiek gedragen worden. Gezien de lange ervaring van Moons Rioolzorg kunnen wij u voorzien van juridisch advies op het gebied van water en riolering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van hemelwaterbeleid. Perceeleigenaren zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het hemelwater dat op hun perceel valt, echter gemeenten zullen middelen moeten ontwikkelen om hier uitwerking aan te geven, zodat dit past binnen de bestaande gemeentelijke doelstellingen rondom klimaat en duurzaamheid. Een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer vraagt van de manier waarop er met hemelwater wordt omgegaan. De unieke combinatie van praktijkkennis en juridische expertise maakt dat Moons Rioolzorg de totstandkoming van zo'n beleid kan begeleiden en kan vertalen naar praktische handvatten voor burgers en gemeenten.

Mediation

Om uitvoering te geven aan rioolbeleid dienen perceeleigenaren en overheden goed samen te werken. Maar soms lukt dat net niet. Door verschil van inzichten, verantwoordelijkheidsvragen of kostenvraagstukken. Om er samen toch goed uit te komen, kunt u gebruikmaken van mediaton door de juristen van Moons Rioolzorg. Gepokt en gemazeld in de alle juridische kaders rondom riolering kunnen wij u samenbrengen en een vruchtbare oplossing aanreiken.

Juridische uitdagingen

In de wereld van riolering ligt niet alles zo maar voor de hand. Hoe werkt het precies met de benodigde vergunningen, met het recht van opstal of welke juridische of beleidskeuzes moeten er gemaakt worden. De juristen van Moons Rioolzorg helpen u verder bij alle juridische uitdagingen die op uw pad komen bij rioolbeheer en -onderhoud.