73602_0113

Onderzoek

Overlast vanwege foutieve aansluitingen binnen het rioolstelsel komt in veel vormen: van stank en waterlekkages tot verzakkingen en niet toegestane lozingen. Met ons zelf ontwikkelde systeem RiosonicĀ® sporen we alle foutieve aansluitingen in het stelsel op. Op basis van geluidstrillingen detecteert RiosonicĀ® de problemen. Ook voeren we camera- en tracingonderzoeken uit. Op basis van het onderzoek, kunnen we zeer gericht aanbevelingen ter verbetering doen. Daarnaast kunnen we met RiosonicĀ® ook onderzoeken of er verhard oppervlakte is aangesloten op het stelsel. Dit is van groot belang voor hydraulische berekeningen. Het is verbazend om te zien hoeveel verhard oppervlak loost op de verkeerde hoofdriolering en hoeveel aanpassingen er dus nodig zijn.

Stankonderzoek

Stankoverlast is vervelend en dient zo snel mogelijk opgelost te worden. Moons Rioolzorg kan via een onderzoek met rook aantonen waar in het stelsel lucht kan ontsnappen en waar de stank dus vandaan moet komen. Met de resultaten in de hand, doen we vervolgens aanbevelingen voor de oplossing. Indien gewenst, kunnen we de begeleiding van het herstel ook op ons nemen.

73602_0214

Camera en tracing

Ook een blokkade in het rioolstelsel kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Aan de hand van een camera sporen we deze blokkades bij de aansluitingen op een perceel op. Ook dit kan zowel in opdracht van een gemeente als in opdracht van de perceeleigenaar plaatsvinden. Bovendien is het mogelijk aan de hand van de camera het gehele stelsel op een perceel in kaart te brengen. In andere gevallen is dit ook mogelijk door bovengronds de leidingen te 'volgen', het zogenoemde tracing.

73602_0136