73602_0310

Riosonic

Moons Rioolzorg werkt met de gepatenteerde en zelf ontwikkelde methode Riosonic® om foutieve rioolaansluitingen op te sporen. Het systeem, dat gebaseerd is op het meten van geluidstrillingen, spoort 100% van de foutieve aansluitingen in het rioolstelsel op. Voordelen van het systeem zijn onder meer:

 • Van elk lozingstoestel in huis, schrobputje, kolk is te bepalen op welk hoofdriool in de straat deze is aangesloten.
 • Alle riolen in de straat worden tegelijkertijd gecontroleerd.
 • Het resultaat is meteen bekend.
 • Geen breekwerk, demontage
 • Zeer eenvoudig toe te passen

Voordelen

Na controle met Riosonic® is alles bekend. We zetten Rionsonic® in voor gemeenten en bedrijfscomplexen. Want voor beide partijen is het leidingstelsel cruciaal. Bedrijfscomplexen zijn steeds maar uitgebreid en vaak is niet meer bekend wel lozingen waarop zijn aangesloten. Voor gemeenten is goed en effectief onderhoud van het rioolstelsel natuurlijk noodzaak.

Toepassing

Riosonic® is in ieder geval in de volgende situaties toepasbaar:

 • Buitenriolering
  Opsporen regenwater op mechanische riolering (drukriolering en persriolering)
  Opsporen regenwater op vuilwaterriool gescheiden stelsel
  Opsporen vuilwater op regenwaterriool gescheiden stelsel
  Controleren of al het vuilwater is aangesloten (mechanisch, gescheiden en gemengd)
  Controle of, en op welke leiding de kolken aangesloten zijn (mechanisch, gescheiden en gemengd)
  Controle of er verbindingen tussen het vuil- en schoonwaterriool aanwezig zijn (open verbindingen)


 • Nieuwbouw en certificering
  Controle nieuwbouw voor oplevering; inclusief certificering
  Controle of het object correct aangesloten is; inclusief certificering

  Controleren of de uitleggers op juiste leiding zijn aangesloten; inclusief certificering

 • Klimaatscan
  Controleren en adviseren aansluitingen en mogelijkheden in verband met klimaatscan; zowel bedrijventerreinen als woonwijken