Privacystatement

Privacy statement RioolZorg B.V.

Binnen RioolZorg B.V. gaan wij uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en privacy om. Onze werkwijze hierin is vastgelegd in dit privacy statement.

Contactgegevens gegevensverwerker:
RioolZorg B.V.
handelsnaam tevens Moons RioolZorg

Grotestraat 143
5141 JP Waalwijk
https://www.rioolzorg.nl

info@rioolzorg.nl

0416 - 564 235

Reden van verwerking persoonsgegevens

RioolZorg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het inplannen van afspraken en onderzoeken en het verwerken van conclusies. De brieven die wij verzenden worden op adresniveau verstuurt, zonder toevoeging van persoonsgegevens. Indien u gebruikt maakt van de mogelijkheid een afspraak te accorderen, verzetten of annuleren en dit online doet, worden uw persoonsgegevens door ons ontvangen en verwerkt. Dit doen wij om u een reactie te kunnen verzenden, of contact met u op te nemen, indien dit nodig is.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Dit is een optionele nieuwsbrief waarvoor u zich op eigen initiatief kunt aanmelden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
- Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
- Optioneel voor- en achternaam
- Optioneel e-mailadres
- Optioneel telefoonnummer

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (cookies)
De optionele persoonsgegevens worden pas verwerkt nadat wij deze op eigen initiatief van u ontvangen hebben.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen, behalve indien dit in het belang van de communicatie omtrent het onderzoek of de afspraak is.
Bij de verwerking van conclusies van onderzoeken worden tevens geen persoonsgegevens verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rioolzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn
RioolZorg B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Optionele gegevens met betrekking tot projecten:

Voor- en achternaamworden verwijderd na afronding project

Telefoonnummer worden verwijderd na afronding project

E-mailadresworden verwijderd na afronding project

Persoonsgegevens ten behoeve van nieuwsbrieven:

Voor- en achternaamtwee jaar

E-mailadrestwee jaar

Cookies
RioolZorg B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
RioolZorg B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rioolzorg.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RioolZorg B.V.en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek hiertoe indienen via info@rioolzorg.nl.

RioolZorg B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
RioolZorg B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rioolzorg.nl

Updates privacyverklaring
De meest recente versie van ons privacy statement is beschikbaar via onze website.